KỆ SELECTIVE

  • Lưu trữ nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau.
  • Chiều cao có thể lên tới 13 m.
  • Thiết kế lối đi xe nâng từ 3 đến 3,4 m.
  • Chứa được các loại hàng hóa nặng, tải trọng kệ từ 500-4000kg/tầng kệ.
  • Tốc độ xuất nhập hàng nhanh giúp cho việc luân chuyển hàng hóa đạt hiệu quả.